Mitsubishi Eco Inverter

Wysoka wydajność

Klasa efektywności energetycznej A+++ / A++ w trybie
grzania oraz A+ w trybie przygotowania ciepłej wody
użytkowej.

Mitsubishi Eco Inverter
Mitsubishi Eco Inverter
Mitsubishi Eco Inverter

• Nowy czarny grill oraz etykieta
• Nowy typoszereg (indeksy 60 i 80)

Mitsubishi Eco Inverter

Nowy typoszereg jednostek zewnętrznych Eco Inverter

Cicha praca

W porównaniu z konwencjonalną jednostką zewnętrzną.
Nowa jednostka Eco Inverter R32 osiąga niższy poziom
ciśnienia akustycznego, zapewniając elastyczność instalacji w obszarach o gęstej zabudowie.

Mitsubishi Eco Inverter
Mitsubishi Eco Inverter

Rozszerzony gwarantowany zakres pracy

Poprzednie modele Eco Inverter gwarantowały pracę
do -15*C, podczas gdy nowe jednostki mogą
pochwalić się zakresem rozszerzonym do -20*C.